Liikmemaksude tasumine

Meeldetuletuseks kõigile seltsi liikmetele, et liikmemaksude tasumise tähtaeg on 30.04.2018. Liikmemaksude tabel on saadetud kõikidele seltsi liikmetele e-postiga.

Tahkuna Jahiseltsi juhatus

Comments are closed.